• 602 334 850
 • 603 462 352
 • sportandsmile@gmail.com
 • Prowadzimy zajęcia w dzielnicach:
 • Wawer
 • Ursynów

Regulamin

Regulamin zajęć pływackich

 1.  Warunkiem przystąpienia do zajęć jest opłacenie kursu i zaakceptowanie niniejszych zasad
 2.  Istnieje możliwość rozłożenia ceny na 2 raty (raty płatne zgodnie z terminarzem na stronie www.sportandsmile.pl)
 3.  Po zapisaniu się na kurs konieczne jest wpłacenie pierwszej raty w wysokości i terminie udostępnionych na www.sportandsmile.pl
 4.  W przypadku nie utworzenia grupy skutkującej nie wystarczającą ilością uczestników organizator zwraca wniesione wpłaty na Państwa konto.
 5.  Nieobecności na zajęciach nie podlegają zwrotowi.
 6.  Nieobecności na zajęciach można odrobić (nie więcej niż 2 razy w semestrze) w innych grupach
  po wcześniejszej konsultacji z instruktorem pływania  – dotyczy tylko zgłoszonych nieobecności.
 7.  Nieobecności na zajęciach można odrobić tylko w aktualnym semestrze – niewykorzystane nieobecności nie przechodzą na kolejny semestr.
 8.  Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie
 9.  Uczestnicy bądź opiekunowie oświadczają poprzez podpisanie regulaminu, że nie występują u nich żadne przeciwwskazania uczestniczenia w kursie
 10.  Każdy uczestnik kursu powinien posiadać: klapki, strój, czepek, okularki, ręcznik,
 11.  Wszystkich kursantów obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia
 12.  Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
 13.  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i krytej pływalni
 14.  Rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć ZABRONIONE
 15.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 16.  Sport&Smile odpowiada za uczestników kursu tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie)
 17.  Sport&Smile ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie uczestników kursu i zobowiązuje się przeprowadzić je w innym terminie
 18.  Uczestnicy zajęć objęci się ubezpieczeniem od NNW.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.