• 602 334 850
 • 603 462 352
 • sportandsmile@gmail.com
 • Prowadzimy zajęcia w dzielnicach:
 • Wawer
 • Mokotów
 • Mokotów

Treningi dla dzieci

Poziom niebieski

Na tym poziomie zwracamy uwagę głównie na koordynację ruchową. Rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym i specyficznym dla tenisa jest głównym zadaniem, które realizujemy podczas naszych treningów. Prawidłowe opanowanie koordynacji przez dzieci jest podstawowym warunkiem późniejszego przyswojenia umiejętności technicznych, które doskonalimy na następnych poziomach (pomarańczowy i zielony).

Główne cele:

 • radość, zabawa, przyjemne wrażenia
 • pozytywne doświadczenie
 • skupienie uwagi na jednej czynności
 • wdrażanie do współpracy z innymi dziećmi

Poziom czerwony

Jest to poziom, który stawia nowe, trudniejsze zadania, co wynika ze zwiększonego kortu. Nadal rozwijane są zdolności motoryczne, a przede wszystkim koordynacyjne jednak w ważniejszym i dominującym elementem staje się gra. Stawiamy tutaj nacisk na umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia wymiany. Oczywiście cały czas dominować będą elementy zabaw i gier ruchowych, przeplatane jednak bardziej systematyczną nauką podstawowych umiejętności taktycznych oraz uderzeń i pracy nóg.

Główne cele:

 • koncentracja na zadaniu
 • stawianie celów
 • budowania wiary we własne możliwości
 • współpraca z partnerem
 • pozytywne podejście
 • poznanie zasad fair play
 • postawa zawodnika po zwycięstwie i porażce
 • samodzielność na korcie

Poziom pomarańczowy

Gra dzieci na tym poziomie nie różni się zbytnio od gry na ostatnim poziomie. Wygląd kortu jest również bardzo zbliżony do normalnego. Dzieci podczas gry na tym poziomie już wykorzystują poszczególne elementy taktyczne (mocny serwis, agresywna gra, skróty, slajsy) o wygrania punktu. Właśnie dzięki zastosowaniu odpowiedniego boiska i sprzętu dzieci mogą cieszyć się pięknem dyscypliny i robić szybkie postępy. Jest to poziom, na którym wiele ćwiczeń jest już podobnych do tych stosowanych w treningu wyczynowym.

Główne cele:

 • myślenie taktyczne
 • rozwijanie motywacji wewnętrznej
 • stawianie celów
 • radzenie sobie ze stresem turniejowym
 • zrozumienie znaczenia rozgrzewki

 

Poziom zielony

Gra na pełnowymiarowym korcie stanowi dla dzieci duże wyzwanie. Ze względu na ograniczone możliwości fizyczne istnieje możliwość, że dzieci na początku nie będą sobie radziły tak dobrze jak na poprzednich poziomach. Dlatego niezbędne jest wykorzystywanie zielonych piłek. Znacznie ułatwiają oswojenie się z dużym kortem i większymi odległościami jakie trzeba pokonywać. Na tym poziomie nadal kontynuujemy pracę nad podstawową techniką uderzeń, bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry.

Główne cele:

 • kształtowanie ostatecznej techniki
 • kontrola prędkości piłki
 • płynność uderzeń
 • zachowanie równowagi ciała
 • zachowania rutynowe
 • stopniowe doskonalenie samodzielności

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.