Zasady dot. gwarancji ceny i utrzymania wcześniejszej rezerwacji kortu na sezon 2022/23 – Ursynów

GWARANCJA CENY

Dodatkową zaletą dokonania rezerwacji kortu już teraz jest to, że dla osób które dokonają powyższej rezerwacji kortu (nie dotyczy stawek za szkolenie z trenerem) ustalamy próg cenowy cen abonamentowych na okres do dnia 12.02.2023 r. Jeśli zatem nasze stawki cennikowe na wrzesień oraz na sezon zimowy (ustalać je będziemy dopiero na początku września biorąc pod uwagę przewidywaną wysokość cen oleju opałowego i prądu w okresie 10.2022-04.2023) wzrosną do poziomu powyżej tego progu, dajemy Państwu gwarancję, że do dnia 12.02.2023 r. będą się Państwo rozliczali w kwocie nie wyższej aniżeli ten próg.

Poniżej podajemy próg cen abonamentowych, powyżej którego nie wzrosną Państwa stawki za wynajem kortu do dnia 12.02.2023 r. (przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych w niniejszej propozycji oraz mailu z linkiem do niniejszej podstrony)

 

Ursynów

Wrzesień 2022 (pon-pt do 15:00 – 65 zł; pon-pt od 15 do 23 oraz weekendy: 70 zł)

01.10.2022 – 12.02.2023 (pon-pt do 15:00 – 110 zł; pon-pt od 15 do 23 oraz weekendy: 120 zł)

 

Powyższa gwarancja ceny wynajmu kortu dotyczy rezerwacji dokonanych i potwierdzonych dokonaniem wpłaty do 15 lipca 2022 roku.

Pozostałe zasady dotyczące utrzymania rezerwacji i gwarancji ceny:

1) Warunkiem utrzymania cen w okresie do 12.02.2023 na powyższym poziomie jest terminowa opłata za abonamenty tj. do 31 sierpnia 2022 bądź w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia jeśli takowe rozliczenie dostaliby Państwo dopiero po 31 sierpnia 2022 r. W przypadku nieopłacenia abonamentu lub raty w powyższym terminie dostaną Państwo skorygowane rozliczenie według stawek aktualnych na dzień przesłanego rozliczenia (gdyby stawki wynajmu kortu przekroczyły wskazany powyżej „próg” cenowy).

2) W przypadku Państwa powrotu na kort w terminie poźniejszym niż pierwszy tydzień września nie ma możliwości zmniejszenia opłaty abonamentowej o liczbę rezerwacji niezagranych przed powrotem na kort, jest natomiast możliwość odegrania tych nieobecności do 12.02.2023 r zgodnie z zasadami odrabiania. Nie będzie możliwości wydłużenia tego terminu. W przypadku braku woli opłacenia wszystkich zarezerwowanych terminów rezerwacja uznawana jest za anulowaną a zadatek nie jest zwracany.

3) Osobom posiadającym stałą rezerwację w okresie do 12.02.2023 przysługuje prawo przedłużenia rezerwacji na kolejny semestr z pierwszeństwem przed innymi zainteresowanymi danym terminem. Wolę przedłużenia rezerwacji na kolejny semestr należy zgłosić Klubowi do dnia 15.01.2023.

4)  Gwarancja ceny dotyczy jedynie okresu do 12.02.2023. W przypadku przedłużenia rezerwacji, drugi semestr opłacany będzie według stawek cennikowych obowiązujących w dniu przesłania Państwu rozliczenia za drugi semestr.

Rezerwacja online

Zarezerwuj

Challenge Sport&Smile

Przyst02p

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.