Regulamin i RODO

RODO

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest WPSHU s.c. (NIP 9512363816) siedzibą w Warszawie (dalej „klub”), który udostępnia Państwu usługę świadczoną przez klub (dalej „Usługa”).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Państwa rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Państwa zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi oraz żeby spełniała ona Państwa oczekiwania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Państwa rzecz (tą umową jest regulamin widoczny poniżej, który Państwo akceptujecie, korzystając z Usługi).

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z danymi, które przetwarzamy?

Macie Państwo prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

 1. Niniejszy regulamin obejmuje swym zakresem jedynie korty tenisowe przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie.
 2. Administratorem i udzielającym wstępu na korty (kod PKD 93.11.Z) jest WPSHU s.c. (NIP: 9512363816, ul. Gawota 11P/2, 02-830 Warszawa), zwana dalej na potrzeby niniejszego regulaminu „klubem“.
 3. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem 733 960 505 lub przez system kluby.org.
 4. Korty czynne są codziennie w godzinach 7.00 – 23.00. Płatności dokonuje się w kasie klubu, przelewem na konto wskazane przez koordynatora, szybkim przelewem lub na innych ustalonych z klubem warunkach. Cennik widnieje na stronie sportandsmile.pl. Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września. Sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Klub dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przelewem lub szybkim przelewem Klub dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego przyszła płatność Klienta .
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 8. Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres sportandsmile@gmail.com. Będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 9. Przystępując do gry na kortach klubu, grający akceptuje tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. Korzystający z kortów oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa ziemnego.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony).
 12. W wypadku braku możliwości gry w dniu danej rezerwacji (jednorazowej/abonamentowej) należy odwołać rezerwacje najpóźniej do godz. 23:00 w dniu poprzedzającym rezerwację. Klient może wówczas „odegrać” daną niewykorzystaną  rezerwację. W innym wypadku nie ma możliwości odrabiania rezerwacji.
 13. W przypadku nieobecności i nieodwołania rezerwacji zgodnie z punktem wcześniejszym, klient zobowiązany jest uiścić należną opłatę – tak jakby wykorzystał rezerwację.
 14. Jeśli Klub wyśle Klientowi mailowo dodatkowe lub różniące się od powyższych zasady dotyczące rezerwacji, odrobień, płatności etc. to w razie skorzystania przez klienta z usług klubu po otrzymaniu maila z tymi zasadami, zasady te mają pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza strona może wykorzystywać narzędzie Google Analytics oraz inne narzędzia analityczne, które pomagają w uzyskaniu informacji statystycznych o ilości odwiedzin na stronie oraz zachowań użytkowników. Narzędzia te wykorzystują „cookies”. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku oraz innych poufnych danych. Cookies zazwyczaj „zbierają” nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania tych plików na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje, które są zbierane przez ciasteczka pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron oraz dostarczenia użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Internauta, który przegląda strony internetowe może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (np. wyłączyć zbieranie informacji przez pliki cookie).

Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Każdy użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących ciasteczek.

Rezerwacja online

Zarezerwuj

Challenge Sport&Smile

Przyst02p

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.