Kontakt

BIURO

Sport & Smile
ul. Trakt Lubelski 40A (Wawer)

nr tel.: 733-960-505

sportandsmile@gmail.com

 

INFORMACJA PRAWNA

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania, których dotyczy niniejsza strona internetowa jest firma NEURON Agnieszka Lang-Chlasta, ul. Łabędzia 5, 04-802 Warszawa, NIP: 949-175-25-52, zwanej dalej NEURON/Organizatorem. Klub Sportowy Sport&Smile, ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa, NIP: 521-371-31- 81, zwany dalej Klubem, prowadzi jedynie nabór na zajęcia organizowane przez firmę NEURON Agnieszka Lang-Chlasta. W zw z powyższym podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie kwestie związane z wykonywaniem usługi nauki pływania, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć na basenie jest firma Neuron a nie Klub Sportowy Sport&Smile

CAPTCHA

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.