Opłaty

OPŁATY ZA ZAJĘCIA PŁYWANIA

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ZAJĘCIA 2 i 3 OSOBOWE
30 minut 100 zł 90 zł/osoba
45 minut 130 zł 100 zł/osoba

 

INFORMACJA PRAWNA

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania, których dotyczy niniejsza strona internetowa jest firma NEURON Agnieszka Lang-Chlasta, ul. Łabędzia 5, 04-802 Warszawa, NIP: 949-175-25-52, zwanej dalej NEURON/Organizatorem. Klub Sportowy Sport&Smile, ul. Woronicza 78 m. 64, 02-640 Warszawa, NIP: 521-371-31- 81, zwany dalej Klubem, prowadzi jedynie nabór na zajęcia organizowane przez firmę NEURON Agnieszka Lang-Chlasta. W zw z powyższym podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie kwestie związane z wykonywaniem usługi nauki pływania, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć na basenie jest firma Neuron a nie Klub Sportowy Sport&Smile

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.