Treningi dla dzieci

Poziom niebieski

Na poziomie niebieskim szczególną uwagę zwracamy na koordynację ruchową. Główny cel stanowi naszych treningów rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym i specyficznym dla tenisa. Prawidłowe opanowanie koordynacji przez dzieci jest podstawowym warunkiem późniejszego przyswojenia umiejętności technicznych, które doskonalimy na następnych poziomach (pomarańczowy i zielony).

Główne cele:

 • radość, zabawa, przyjemne wrażenia
 • pozytywne doświadczenie
 • skupienie uwagi na jednej czynności
 • wdrażanie do współpracy z innymi dziećmi

Poziom czerwony

Jest to poziom, który stawia nowe, trudniejsze zadania, będące wynikiem powiększonego pola gry. Wciąż nacisk położony jest na rozwój zdolności motorycznych oraz koordynacyjnych. Ponadto ważniejszym i dominującym elementem staje się gra. W przypadku kategorii czerwonej uwaga skoncentrowana jest na umiejętności rozpoczęcia i prowadzenia wymiany. Oczywiście cały czas dominować będą elementy zabaw i gier ruchowych. Natomiast w strukturze treningu będą one przeplatane systematyczniejszą nauką podstawowych umiejętności taktycznych, uderzeń i pracy nóg.

Główne cele:

 • koncentracja na zadaniu
 • stawianie celów
 • budowania wiary we własne możliwości
 • współpraca z partnerem
 • pozytywne podejście
 • poznanie zasad fair play
 • postawa zawodnika po zwycięstwie i porażce
 • samodzielność na korcie

Poziom pomarańczowy

Gra dzieci na poziomie pomarańczowym nie różni się znacząco od gry na szczeblu czerwonym. Wygląd kortu jest również bardzo zbliżony do pełnej struktury. Dzieci podczas gry na tym poziomie już wykorzystują poszczególne elementy taktyczne (mocny serwis, agresywna gra, skróty, slajsy) w celu wygrania punktu. Właśnie dzięki zastosowaniu odpowiedniego pola gry i sprzętu dzieci mogą cieszyć się pięknem dyscypliny i robić szybkie postępy. Jest to etap, na którym wiele ćwiczeń jest już podobnych do tych stosowanych w treningu wyczynowym.

Główne cele:

 • myślenie taktyczne
 • rozwijanie motywacji wewnętrznej
 • stawianie celów
 • radzenie sobie ze stresem turniejowym
 • zrozumienie znaczenia rozgrzewki

 

Poziom zielony

Gra na pełnowymiarowym korcie stanowi dla dzieci duże wyzwanie. Ze względu na ograniczone możliwości fizyczne istnieje możliwość, że dzieci na początku nie będą sobie radziły tak dobrze jak na poprzednich poziomach. Dlatego niezbędne jest wykorzystywanie zielonych piłek. Znacznie ułatwiają oswojenie się z dużym kortem i większymi odległościami jakie trzeba pokonywać. Na tym poziomie nadal kontynuujemy pracę nad podstawową techniką uderzeń, bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry.

Główne cele:

 • kształtowanie ostatecznej techniki
 • kontrola prędkości piłki
 • płynność uderzeń
 • zachowanie równowagi ciała
 • zachowania rutynowe
 • stopniowe doskonalenie samodzielności

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.