Regulamin i RODO

RODO

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Klub Sportowy Sport&Smile (NIP 5213713181) z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40A, 04-870 Warszawa, wpisany pod nr 251 do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, (dalej „klub”), który udostępnia Państwu usługę świadczoną przez nasz Klub (dalej „Usługa”).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Państwa rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Państwa zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi oraz żeby spełniała ona Państwa oczekiwania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Państwa rzecz (tą umową jest regulamin widoczny poniżej, który Państwo akceptujecie, korzystając z Usługi).

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z danymi, które przetwarzamy?

Macie Państwo prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach.

 

REGULAMIN SZKOŁY TENISA

  1. Podmiotem organizującym szkolenie sportowe (tenisowe/akrobatyczne itd.) jest Klub Sportowy Sport&Smile (NIP: 5213713181) z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40A, 04-870 Warszawa, wpisany pod nr 251 do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, zwany dalej na potrzeby niniejszego regulaminu „klubem“.
  2. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numer 733-960-505
  3. Klub czynny jest codziennie w godzinach 7.00 – 23.00. Płatności dokonuje się w kasie klubu, przelewem na konto wskazane przez koordynatora lub na innych ustalonych z klubem warunkach. Cennik widnieje na stronie sportandsmile.pl.
  4. Przystępując do zajęć organizowanych przez Klub ćwiczący akceptuje tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Przystępując do zajęć w naszym Klubie ćwiczący oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny jaką będzie ćwiczyć.
  6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony).
  7. W wypadku braku możliwości ćwiczenia w dniu danej rezerwacji (jednorazowej/abonamentowej) należy odwołać rezerwacje najpóźniej do godz. 23:00 w dniu poprzedzającym rezerwację. Ćwiczący może wówczas „odegrać” daną niewykorzystaną  rezerwację. W innym wypadku nie ma możliwości odrabiania rezerwacji.
  8. W przypadku nieobecności i nieodwołania rezerwacji zgodnie z punktem wcześniejszym, ćwiczący zobowiązany jest uiścić należną opłatę – tak jakby wykorzystał rezerwację.
  9. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres email sportandsmile@gmail.com. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza strona może wykorzystywać narzędzie Google Analytics oraz inne narzędzia analityczne, które pomagają w uzyskaniu informacji statystycznych o ilości odwiedzin na stronie oraz zachowań użytkowników. Narzędzia te wykorzystują „cookies”. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku oraz innych poufnych danych. Cookies zazwyczaj „zbierają” nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania tych plików na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje, które są zbierane przez ciasteczka pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron oraz dostarczenia użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Internauta, który przegląda strony internetowe może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (np. wyłączyć zbieranie informacji przez pliki cookie).

Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Każdy użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących ciasteczek.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.