Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla najmłodszych

W zależności od etapu szkolenia dzieci ćwiczą w „rękawkach” o różnej wielkości oraz w pasach wypornościowych.

Formy i metody prowadzenia zajęć dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Aby jak najbardziej wykorzystać potencjał drzemiący w małych pływakach, podczas lekcji stosujemy wiele zestawów, przyborów i różnorodnych zabawek, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

Cele kursu:

– ćwiczenia oswajające z wodą
– ćwiczenia oddechowe
– proste ruchy lokomocyjne na piersiach i na grzbiecie
– elementy nurkowania – zanurzania
– elementy skoków do wody – opady
– gry i zabawy w wodzie, elementy ratownictwa

Zajęcia w grupach średnio-zaawansowanych

Jeśli Twoje dziecko potrafi już samodzielnie poruszać się w wodzie, rozpoczniemy naukę pełnymi stylami pływackimi. Jeśli opanowało już ten stopień wtajemniczenia, zajmiemy się doskonaleniem nabytych umiejętności. Zajęcia odbywają się w małych grupach (max 4 osoby). Kursanci są dobierani pod względem wieku i możliwości fizycznych.

Zajęcia w grupach zaawansowanych

Program zajęć obejmuje naukę i doskonalenie pływania pełnymi stylami pływackimi:

– grzbiet
– kraul
– żaba
– delfin

Zajęcia są prowadzone w małych grupach (max 4 osoby), są w pełni zindywidualizowane,
dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych kursanta.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami.